Nasi specjaliści

Dr n. med. Izabela Świtalska-Janiczek

Dr n. med. Izabela Świtalska-Janiczek

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

     Dyplom lekarza medycyny uzyskałam na Wydziale Lekarskim w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w roku 2001. Do roku 2008 pracowałam w II Katedrze i Klinice Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, gdzie w ramach studiów doktoranckich napisałam i obroniłam w roku 2006 pracę doktorską.

     Specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych uzyskałam w 2009 roku. Od tego roku podjęłam pracę w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, początkowo jako starszy asystent, a następnie od roku 2016 jako zastępca ordynatora oddziału. Specjalizację z zakresu kardiologii uzyskałam w roku 2014. Specjalizuję się w diagnozowaniu i leczeniu wszystkich chorób układu krążenia (w tym choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności krążenia, zaburzeń rytmu serca), ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki sercowo-naczyniowej.

     Brałam udział w badaniach klinicznych, jestem autorem i współautorem prac naukowych z zakresu kardiologii, uczestnikiem konferencji i szkoleń z zakresu kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii.

Dr Danuta Wolf

Dr Danuta Wolf

Kardiolog

     Jestem kardiologiem z wieloletnim doświadczeniem, zdobywanym w trakcie pracy na oddziale kardiologii inwazyjnej, jak również w prowadzonym od 6 lat gabinecie kardiologicznym. W 2005 roku ukończyłam Śląski Uniwersytet Medyczny. Już w trakcie studiów czynnie angażowałam się w prace Koła Naukowego przy III Katedrze i Klinice Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca.  Owocem mej pracy są 2 publikacje w czasopismach medycznych oraz wyróżnienie za prezentację na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Bydgoszczy.

     W 2015 roku uzyskałam tytuł specjalisty kardiologa. Swoją wiedzę nieustannie pogłębiam, uczestnicząc w niezliczonych kursach, warsztatach oraz konferencjach naukowych. Najważniejszy jest dla mnie rozwój umiejętności praktycznych, co w połączeniu z wiedzą,  pozwala mi jak najlepiej pomagać moim pacjentom.

Dr Katarzyna Łagodzińska-Kruk

Dr Katarzyna Łagodzińska-Kruk

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

     Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w 2001 roku. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskałam w 2009 r., a w roku 2016 tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii.

     Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie wieloletniej pracy na oddziale kardiologii inwazyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu oraz wcześniej na oddziale chorób wewnętrznych w Piekarskim Centrum Medycznym, jak również w prowadzonym od kilku lat gabinecie kardiologicznym.

     Wieloletnia praktyka oraz bogate doświadczenie pozwalają mi na ustalenie optymalnego, indywidualnego programu leczenia dla każdego pacjenta. Dzięki uczestnictwu w badaniach klinicznych oraz licznych szkoleniach i kongresach oferuję fachową pomoc w diagnozowaniu
i leczeniu wszystkich chorób układu krążenia (w tym choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego. niewydolności krążenia, zaburzeń rytmu serca).

Dr Roman Janiczek

Dr Roman Janiczek

Specjalista psychiatra

     Dyplom lekarza medycyny uzyskałem w roku 2001, ukończyłem Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W roku 2008 uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

     Od roku 2002 pracuję w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, początkowo na stanowisku asystenta Oddziału III Psychiatrycznego, następnie zastępcy kierownika medycznego Oddziału IX Psychiatrycznego, a od roku 2016 jako kierownik medyczny Oddziału IV Psychiatrycznego.

     W latach 2005-2006 pracowałem w Poradni Zdrowia Psychicznego „Psych-Med” w Gliwicach, od roku 2006 w Poradni Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Zabrzu, a w latach 2005-2006 również w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym „Feniks” w Zabrzu. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem wszystkich typów zaburzeń psychicznych u osób dorosłych: zaburzeń nastroju ze szczególnym uwzględnieniem choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń zachowania i emocji oraz schizofrenii.

     Moją pasją jest psychiatria sądowa.

Kalina Walas - dietetyk kliniczny

mgr Kalina Walas

Dietetyk kliniczny

     Ukończyłam studia wyższe na kierunku dietetyka kliniczna. Zajmuję się leczeniem żywieniowym w wielu jednostkach chorobowych, między innymi: w chorobach układu pokarmowego, chorobach sercowo-naczyniowych (dyslipidemii, nadciśnieniu tętniczym, chorobie wieńcowej, miażdżycy, a także w profilaktyce chorób układu krążenia).

     Pomagam pacjentom z chorobami układu moczowego, prowadzę leczenie żywieniowe w chorobach metabolicznych dzieci oraz dorosłych (cukrzycy typu 1 oraz 2, nadwadze oraz otyłości, wychudzeniu, celiakii, fenyloketonurii, dnie moczanowej, hiperlipidemiach i innych), jak również pomagam wyznaczyć właściwą dietoterapię w przebiegu chorób nowotworowych i po zabiegach chirurgicznych. Prowadzę doradztwo w kierunku poprawy stanu odżywienia (także dzieci oraz osoby starsze, kobiety karmiące i ciężarne) oraz w wyrównania niedoborów żywieniowych. Ważnym elementem mojej pracy jest skuteczna terapia nadwagi i otyłości.