Oferta

EKG
SPOCZYNKOWE

ECHO SERCA
(UKG)

TEST
WYSIŁKOWY

HOLTER
CIŚNIENIOWY

USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH

KONSULTACJA TELEFONICZNA

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE​

KONSULTACJE
DIETETYCZNE

Kompleksowa ambulatoryjna opieka kardiologiczna

EKG SPOCZYNKOWE

Badanie polegające na rejestrowaniu czynności elektrycznej serca za pomocą elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej.

Skórę pod elektrodami pokrywa się specjalnym żelem w celu zmniejszenia oporu elektrycznego między ciałem, a elektrodą. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania; nie jest inwazyjne. Wykonanie EKG trwa około 5-10 minut.

Po 40 roku badanie to jest zalecane w zależności od wskazań co 1-3 lata.

ECHO SERCA (UKG)

Badanie to ultrasonograficzna ocena budowy serca jego funkcji. Podczas echokardiografii oceniane są zastawki oraz jamy serca poprzez pomiar ich grubości objętości i kurczliwości; Echo pozwala też na ocenę obecności płynu w worku osierdziowym Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na lewym boku z lewą ręką za głową; nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta. Trwa od kilku do kilkunastu minut; jest całkowicie bezbolesne. Badanie może być wykonane u pacjenta w każdym wieku.

Wskazania do badania:
 • Diagnostyka dolegliwości bólowych klatce piersiowe
 • Ocena następstw choroby wieńcowej
 • Kwalifikacja do zabiegów
 • kardiochirurgicznych i ocena ich wyników
 • Określanie przyczyn zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego i ryzyka choroby wieńcowej
 • Profilaktyka chorób układu krążenia
 • Monitorowanie leczenia farmakologicznego
Lekarze kardiolodzy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym

TEST WYSIŁKOWY (PRÓBA WYSIŁKOWA)

To nieinwazyjne badanie, które pozwala ocenić pracę serca w czasie wysiłku.
Test jest przydatny w rozpoznawaniu choroby wieńcowej , pozwala ocenić wydolność fizyczną organizmu oraz umożliwia ocenę wydolności układu krążenia.

Jak przygotować się do badania:
 • 2 godziny przez nie palić papierosów i zjeść jedynie lekki posiłek
 • Przyjąć zalecane leki
 • Przynieść ze sobą wygodny sportowy strój i obuwie

HOLTER EKG

Badanie polega na całodobowym monitorowaniu pracy serca pacjenta w czasie jego codziennej aktywności.

Jak przygotować się do badania:
 • Zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe
 • Ubrać luźne ubranie aby ukryć pod nim rejestrator
 • U mężczyzn wskazane jest wygolenie owłosienia z klatki piersiowej w miejscu przyklejenia elektrod
 • Skóry przed zdaniem nie należy natłuszczać, ponieważ do natłuszczonej skóry trudno jest przykleić elektrody

INSTRUKCJA DLA PACJENTA W TRAKCIE BADANIA:

Należy: zachować codzienną aktywność, prowadzić dzienniczek pacjenta z zapisem zdarzeń (godzina zdarzenia)

Nie należy: otwierać rejestratora, brać prysznica z założonym rejestratorem; dotykać elektrod i ich bezpośredniej okolicy.

HOLTER CIŚNIENIOWY
(24-godzinne monitorowanie ciśnienia inaczej ABPM)

Polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 min. w nocy co 1 godzinę. Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do ciśnienia połączony z rejestratorem wielkości walkmana.
Badanie służy do wykrywania nadciśnienia tętniczego; oceny jego zmienności dobowej i monitorowania jego leczenia.

Jak przygotować się do badania:

 • Holer ciśnieniowy nie wymaga szczególnych przygotowań
 • W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe
 • Warto ubrać luźniejsze ubranie aby ukryć aparaturę pod ubraniem

INSTRUKCJA DLA PACJENTA W TRAKCIE BADANIA:

Należy: zachować codzienną aktywność, prowadzić dzienniczek pacjenta z zapisem zdarzeń (godzina zdarzenia)

Nie należy: otwierać rejestratora, brać prysznica z założonym rejestratorem; proszę nie ciągnąć przewodów

USG – DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH

Głównym celem badania jest ocena obecności zwężeń tętnic, które są związane z podwyższonym ryzykiem udaru mózgu. Zwężenie jest najczęściej z obecnością blaszki miażdżycowej. Jego wczesne wykrycie pozwala na wdrożenie leczenia farmakologicznego lub/ i zabiegowego zmniejszającego ryzyku udaru niedokrwiennego mózgu. Badanie jest wykonywane głowicą pokrytą żelem, którą lekarz przykłada po obu stronach szyi w miejscu przebiegu naczyń.
Badanie jest nieiwazyjne i niebolesne i nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta.

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB I ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH OSÓB DOROSŁYCH

Gabinet oferuje opiekę doświadczonego psychiatry w zakresie diagnostyki i leczenia:

 • Zaburzeń nastroju: depresyjnych i lękowych
 • Zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
 • Zaburzeń nastroju związanych ze stresem
 • Organicznych zaburzeń psychicznych
 • Zespołów otępiennych
 • Schizofrenii i zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowych
 • Zaburzeń zachowania i emocji, w tym spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych i alkoholu

Dietetyk kliniczny w Gliwicach.

KONSULTACJE DIETETYCZNE

Usługi obejmują: doradztwo żywieniowe oparte o aktualną wiedzę medyczną, obejmujące analizę stanu odżywienia, analizę składu ciała metodą BIA na medycznym analizatorze InBody, badania antropometryczne, analizę badań biochemicznych, dobór odpowiedniego postępowania żywieniowego, monitoring stanu odżywienia, pracę z jadłospisami, analizę produktów zalecanych i przeciwwskazanych, poprawę stanu zdrowia i wyrównanie niedoborów żywieniowych.