Informacje dla pacjentów

Leczenie kardiologiczne po Covid-19

Wizyty i konsultacje lekarskie w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z pandemią koronawirusa wprowadziliśmy w Kardiostacji szereg procedur w celu zwiększenia bezpieczeństwa epidemicznego naszych pacjentów i personelu medycznego.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

  • ścisłe przestrzeganie terminu wizyty +/- 10 minut
  • ograniczenie liczby osób towarzyszących do niezbędnego minimum
  • posiadanie prawidłowo założonej maseczki ochronnej (zakryty nos oraz usta)
  • w czasie pobytu w poczekalni i w gabinetach prosimy o ścisłe przestrzeganie zaleceń naszego personelu
  • w razie objawów infekcji prosimy o odwołanie wizyty lub skorzystanie z teleporady
Lekarze kardiolodzy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym

Ważne informacje i baza wiedzy dla pacjentów kardiologicznych

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne uruchomiło szereg portali dla pacjentów, które stanowią ogromną bazę wiedzy umożliwiającą szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji i znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania. Zagadnienia do portali stworzyli najwybitniejsi polscy eksperci na podstawie swojego doświadczenia oraz najczęstszych pytań pacjentów. 

„Co (dalej) po zawale serca?” copozawale.pl

„Arytmia grozi udarem” arytmiagroziudarem.pl

„Słabe serce” slabeserce.pl

„Co po zatorze?” copozatorze.pl